Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPal

Начало  Регистрация  Вход


Хороскопи
Любовен en
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любов
Тя и Той


Книги
The Arcturians
Нумерология en
Приказки
Супер Игри
Вампиризъм
Музика | Филми
Таро | Свежо
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)05:03
22.06.2024
Събота
34.239.170.244


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
 Дар » Буква D -

  • Страница 1 из 1
  • 1
Буква D
„dat veniam corvis, vexat censura columbas” (дат вениам корвис вексат цензура колумбас) — критиката прощава на гарваните, а обижда гургулиците (Ювенал).

„Davus sum, non Oedipus” (Давус сум нон Едипус) аз съм Давий (слугата), а не Едип мъдрецът, който обяснил загадката за Свинкса), мисъл на Теренций която с известна ирония е искал да подчертае: азъ съм невежа, а никакъв учен — ти знаеш по-добре от мен!

„dediscit animo sero, quod dedicit diu” (дедесцит анимо серо, квод дедецит диу) — късно душата отвиква от това, на което е навикнала дълго време.

„deductio ad absurdum” (дедукцио ад абсурдум) — заключение от нелепо съпоставяне на понятия.

„de facto” (де факто) — в същност, в действителност, фактически.

„de jure” (де юре) — по право, по закона, формално.

„de gustus et coloribus non disputandum” (де гусгибус ет колорибус нон диспутандум) — за вкусовете и цветовете не се спори.

„de hoc satis” (де хок сатис) — до тук достатъчно.

„delenda Carthago” (деленда картаго) — трябва да се разруши Картаген. — Думи, с които Катон Старият завършвал всичките си речи, по какъвто повод и да говорел.

„deliberaudum est diu, quod statuendum est semel” (делиберандум ест диу квод статуендум ест семел) — дълго трябва да се обмисля, понеже веднъж трябва да се реши.

„deliberando discitur sapientia” (делиберандо дисцитур сапиенциа) — мъдростта се учи чрез мислене.

„de minimis non curat Praetor” (де минимис нон курат претор) — на малките неща не трябва да се отдава голямо значение.

„de mortibus, nihil nisi bene” (де мортибус нихил низи бене) — за умрелите не трябва да се говори нищо, освен добро.

„de nihilo nihilum, in nihilum nie posse reverti” (де нихило нихилум ин нихилум ние посе реверти) — нищо не ражда от нищо, нищо не може да се върне в нищо.

„desideria pia” (дезидериа пиа) — хубави желания, които обикновено остават неизпълнени.

„despicere oportet, quicquid possis perdere” (деспицири опортет квиквид посис пердере) — трябва да презираш това, което не можеш да изгубиш.

„de te fabula narrator” (де те фабула наратур) — за теб се разказва в баснята (подметане, когато някой не разбира).

„Deus est qui regit omnia” (деус ест кви регит омниа) — има един Бог, който управлява всичко.

„dictum factum” (диктум фактум) — речено-сторено.

„didecere glere feminae in mendacium” (дидецере флере фемине ин мендациум) — някои жени са се научили да плачат, за да лъжат.

„dies quod donat, timeas; cito raptum venit” (диес квод донат тимеас цито раптум венит) — бои се от подаръците на деня; бърже той идва да ти ги отнеме.

„defficile est crimen non prodere vultu” (дифициле ест кримен нон продере вулту) — мъчно е да не издадеш престъплението си с израз на лицето.

„difficile satiram non” (дифициле сатирам нон скрибере) — мъчно е да не пише човек сатири.

„discordia fit carior concordia” (дискордиа фит кариор конкордиа) — понякога свадата заякчава сговора.

„diu apparandum est bellum, ut vincas celeries” (диу апарандум ест белум ут винкас целериус) — дълго време трябва да се готвиш за война, за да победиш по-скоро.

„diuturna quies vitiis alimenta ministrant” (диутурна квиес вициис алимента министрат) — продължителната почивка е храна на пороците.

„divitiae apud sapientem virum in servitude sunt, apud stultum in imperio” (дивицие апуд сапиенцем вирум ин сервитут, сунт, апуд стултум ин империо) — богатството робува на мъдрия, а на глупавия заповядва.

„divide et impera” (дивиде ет импера) — разделяй и владей! (политическо правило на Макиавели, усвоено и прилагано от монарсите на бившата Австро-Унгарска империя, която се населяваше от разни народности, управлението на които е било възможно само чрез противопоставяне на техните интереси.

„dixi!” (дикси) — казах! (формула, с която некои оратори, защитници пред съд и др. завършват речта си.

„dona ingeni et fortunae proposita omnibus” (дона ингени ет фортуне пропозита омнибус) даровете на ума и на щастието са достъпни за всички.

„docendo discimus” (доцендо дисцимус) — като учиме другите и сами се учиме.

„dolorem dies consumit” (долорем диес консумит) — времето унищожава скръбта.

„dones eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris” (донек ерис феликс мултос нумерабис амикос, темпора си фуеринт нубила солус ерис) — докато си щастлив много приятели ще имаш, изменят ли се времената, сам ще останеш.

„do ut des” (до ут дес) — дай за да ти дам.

„dos non facit faustum conjugium, sed virtus” (дос нон фацит фаустум конюгиум сед виртус) — зестрата не прави брака щастлив, но добродетелта.

„dulce et decorum est pro patria mori” (дулце ет декорум ест про патриа мори) — приятно и хубаво е да умреш за отечеството си (стих от Хораций, отправен до младите римляни, за да ги посъветва да подражават примера на своите прадеди).

„dulcis malorum praeteritorum memoria” (дулцис малорум претериторум мемориа) — сладък е споменът за изминалите нещастия.

„dulcia non novit, qui non gustavit amara” (дулциа нон новит, кви нон густавит амара) — не знае сладостта онзи, който не е изпитал горчивина.

„dum spiro spero” (дум спиро сперо) — докато дишам, надявам се, т. е. докато съм жив не губя надежда.
„dum vivimus, vivamus” (дум вивимус вивамус) — докато живеем, нека живеем.

„dum vivant stulti vitia, in contraria currunt” (дум витант стулти вициа ин контрариа курунт) — докато глупавите бягат от едни пороци, изпадат в други.

„duplicatur bonitas, simul accessit celeritas” (дубликатур бонитас, симул ацесит целеритас) — двойно е стореното добро, щом е на време.

„dura lex, sed lex” (дура лекс сед лекс) — законът е строг, но е закон! (употребява се, когато се говори за някоя неприятна наредба, на която човек трябва да се подчини).

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
2012 | Monthly Horoscope | Horoscopes | Chinese Horoscopes | Music | Business, Careers (2) (3) (4) (5) | Colleges | Cosmetics | Business, Careers /// College, Universities / Business /// Business / College, Universities, Careers / Films, Movies / Cosmetics /// Business / Cosmetics / College /// Business / College / Top Movies / Tatuajes /// College / Cosmetics / GSM / Business /// Cosmetics / College, Universities / Hard Dance / Business /// Business / College, Universities / Tehno / House Mix / Massage Music /// College, Universities / Business / Tokio Hotel /// College, Universities / Business / Enigmatic Hits / Super Driving Hits /// College, Universities / Business / Buddha Bar / Links / Monthly Horoscope / Monthly Chinese Horoscope / Monthly Love Horoscope / Surprise | Surprise 2

   34.239.170.244          Събота          22.06.2024, 05:03