Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPal

Начало  Регистрация  Вход


Хороскопи
Любовен en
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любов
Тя и Той


Книги
The Arcturians
Нумерология en
Приказки
Супер Игри
Вампиризъм
Музика | Филми
Таро | Свежо
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)15:32
19.06.2024
Сряда
44.192.48.196


Онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
 Дар » Крион » Книга 1: Финалната епоха » Земното партньорство

Послания от Крион [8] Книга 1: Финалната епоха [49] Книга 2: Не мисли като човек [43]
Книга 4: Притчите на Крион [25] Книга 5: Пътуване към дома [13] Книга 6: Партньорство с Бог [137]
Книга 3: Алхимия на човешкия дух [65]

Земното партньорство

Във вашата западна култура е дълбоко вкоренено схващането, че Земята е отделна и независима от биологичния и духовен човешки индивид. Когато ня­кой човек се възприема като бездуховен във вашата култура, наричат го "земен" или "светски". Това при­дава отрицателна връзка, която показва не само колко малко разбират нещата хората от вашата култура, но и предава негативен смисъл на нещо много, много свещено.

Нека ви задам следните въпроси, на които да отго­ворите наум: Въз основа на моите учения досега: (1) Когато съществото Крион идваше на планетата, каква работа вършеше? (2) Когато вършеше работата, с каква част от планетата се занимаваше по-специално? (3) Ка­къв беше крайният резултат от работата на Крион?

Отговорите са: (1) Свършената работа беше да се промени магнитната настройка на Земята. (2) Специфичните части бяха магнитните мрежи на Земята. (3) Крайният резултат от работата беше да се даде прос­ветление на хората. В този момент можете да се запи­тате: Ако крайният резултат е за хората, тогава защо Крион се занимава с физическата Земя? Защо не се занимава направо с човешките същества? Отговорът на това, скъпи мои, е, че го направих - като се зани­мавам със Земята! Повечето от вас, 14-те, знаят точно какво имам предвид, но за останалите, които сега четат тези думи, ще навляза в подробности, както направих с въпросите ви.

Земята и човекът със своя урок представляват неделимо партньорство. Вие не можете да сте балан­сирани, ако не проумеете вашето коренно партньорс­тво с планетата чрез вашата връзка със сърцето на Земята. Това е духовна връзка и е с вас от началото на времето, когато беше установена. Вашата култура из­бра да се отдели от Земята, без да осъзнава, че по този начин лишава хората от огромна сила, просветление и равновесие. Вие трябва да се отнасяте към Земята като към жив, постоянен партньор, да почитате съ­ществуването и да уважавате здравето му. Земята не само ви дава храна и закрила, дава ви и вашето семен­но съзнание, предпоставка за просветление (посредс­твом настройването на решетките), осигурява ви за­щита от болести, редовно се самобалансира и лекува (без ваша помощ) и е истинският родител на вашата основна биология. Освен това ви заобикаля със своите неограничени ресурси и мощ, които все още не сте осъзнали! В допълнение към това съществува цяла армия от същества вътре в Земята, поставени там от Вселената, за да балансират жизнената сила на плане­тата.

Защо ви казвам това? За да оцените културите, които наистина почитат Земята... защото тези култури са в челните редици на просветлението. И това са културите, с които съществата като Крион работят директно от много, много години.

Кои са те? Това са култури по цялото земно кълбо, а именно в Южна Америка, Индия, Азия, Авс­тралия и онази култура, която наричате северноаме­рикански индиански народи. Мнозина от вас веднага ще осъзнаят, че често те са център на засилена НЛО активност, а както заявих на директния ченълинг на партньора ми с вас, много от НЛО произлизат от моята страна на воала. Затова ще ви кажа една истина: съществува усилено духовно общуване между моята страна и тези групи, много по-голямо от това с пред­ставителите на вашата култура.

С това предвид ще ви кажа, че картата Хопи беше предадена от най-висшия източник и притежаваше потенциала за съвършена точност. Но трябва да зна­ете още, че информацията на картата Хопи (и в кар­тата "Аз съм Америка") изобщо не е нова. Тази инфор­мация е налице повече от 400 години. Най-известният с написването й беше един европеец през XVI век. Неговата карта и картата Хопи са много подобни, с изключение на това, че според неговата карта вашите къщи трябва да са под водата през следващите някол­ко години. Според картата Хопи вашите къщи се намират в един от малкото оцелели райони! Къде е истината? Освен това в ранното знание на Хопи имаше съвършено различна причина за новите очертания на земната твърд, а с развитието на вашата човешка история се придаваха нови, осъвременени причини за същото пророчество. Защо се промениха?

Ще ви дам тези различни тълкувания, за да ви пов­торя още веднъж: нито едно същество във Вселената не може да предскаже действителния изход от вашето предстоящо изпитание! С пълното съзнание, че ще ме попитате за тези неща, в живия ченълинг с моя партньор аз ви предупредих за това, когато говорих за получава­нето на живи картини от моята страна на воала за нещата, които биха могли да се случат. Моля да ги прочетете отново, защото сега те ще придобият по-го­лямо значение, отколкото когато ги чухте за пръв път. Тази информация от пророчеството на Хопи е пристиг­нала точно, представяйки вероятния изход за планетата според съзнанието и прозрението в момента на ченълинга. Защо смятате, че преди 400 години е било предсказа­но потъването на вашия град, а пророчеството Хопи обещава спасяването му? Какво се е променило? Отго­ворът е, че вие променихте вашия град! Не може да има по-убедителен пример за моята теза. Вашата работа на планетата може да промени подобни предсказания. Из­точникът на любовта е в състояние да го постигне чрез вас. Тогава разбирате ли, че бъдещето не е строго опре­делено? Има и по-логична информация за вашия район и аз ще ви я дам в края на този раздел, преди да се заема с останалите въпроси.

Още за картата Хопи: Петте силови точки са в пълно съгласие с моето планирано пренастройване за вашия континент. Това е важно: Не е необходимо да се спазват новите земни очертания на континента, за да са точни новите силови точки. Всъщност тези си­лови точки са отвори, от които двигателят във вът­решността на Земята да се включи към мрежата. Това е сложна информация, която не е необходима за нас­тоящото ви развитие. Въпреки че географското опи­сание на отворите е вярно, аз не ви съветвам да отидете там, за да оцелеете. Ако беше така, още в самото начало щях да ви дам този съвет. Помнете, че вие сте частици от Бога. Не е необходимо да черпите вашата сила от никъде другаде, освен от това, което вече притежавате в себе си. Тези, които не го разбират, ще бъдат привлечени да живеят в споменатите ра­йони.

По темата за партньорството със Земята накрая трябва да ви кажа, че независимо от вашите нови импланти, независимо колко мирни сте станали и независимо от нивото ви на просветление, вие със сигурност ще реагирате на стреса на Земята. Именно затова трябва да работите, за да повишите вибраци­онното ниво на самата физическа планета. Планетата е вашият партньор и тя е жива като вас. Мнозина от вас са възприемчиви към геоложката дейност, била тя вулканична, сеизмична, акватична, магнитна или геотермална. Ако усещате стреса на Земята, тогава наистина сте настроени към партньорството. Това е нормално и няма да се промени. Пътят на промяната е да промените планетата. Сега разбирате ли защо съм в състояние да променя вас, като променя магнетизма на физическата планета? Това е наука в най-чиста форма: бракосъчета­ването на физическото с духовното.

Колкото до втория въпрос за масовото унищоже­ние: Ще бъде ли необходимо да загинат голям брой хора, за да се постигне равновесие? Отговорът е, да. Броят обаче едва доближава 1 процент от жизнената сила тук. Това не е глобално унищожение (както вече ви обещах). Кои ще бъдат?

Ето как стоят нещата: Ще си отидат онези без абсолютно никаква надежда да постигнат по-голямо просветление от онова, което вече имат. Това също е сложно и е свързано с кармичните групи и звездната карма. Процесът вече е започнал. Говорих за тези неща в предишните послания, когато ви дадох инфор­мация за правителствата, които вземат решения вмес­то масите. Войната в Персийския залив беше чист пример как за няколко дни десетки хиляди хора напу­снаха планетата едновременно. Други войни, някои междуплеменни, ще направят същото. Поради без­действието на останалите хора една цяла кармична група ще загине от глад и ще напусне планетата ед­новременно. Мнозина ще си тръгнат в резултат на новите болести, особено в Африка. Другият начин е чрез необичайни природни явления. Под необичайни имам предвид събития, които са непредсказуеми и неочаквани.

По отношение на района, в който живеете вие: не свързвайте задължително опасността от земетресе­ние с финалната епоха. Това, което ви очаква, е просто геология, при това много локализирано събитие. Ес­тествено всяко голямо земетресение е универсално уместно, както и съпътстващото го прекъсване на живота. Може да ви изглежда катастрофално, когато се случва, както на азиатците при тяхното и на южно-американците при тяхното, но не е глобално събитие. Във вашата страна сте наясно с този земетръсен район вече повече от 100 години. От 30 години знаете точно какво го предизвиква и къде може да се случи. Въпреки това продължавате да живеете на същото място, дори със съзнанието, че накрая Земята ще се премести на дадено ниво и вероятно ще ви създаде затруднения, разказах ви за вашето партньорство със Земята. Мо­жете ли да си представите как ви се отразява да живеете в район, където Земята винаги е стресирана? Ако животните и растенията можеха да говорят (а те могат), тогава вие щяхте да осъзнаете, че равновеси­ето ви се смущава от това.

По време на сеанса с ченълинг на живо аз ви посъветвах да се преместите там, където е хладно. Това беше буквален съвет, защото Крион няма други мотиви освен този да ви даде добра информация, която ще улесни постигането на покой в живота ви сега. Ако се тревожите за вашия район и за много­бройните предсказания за предстоящата геоложка ак­тивност... тогава не бива да оставате тук. Преместете се на север, където е по-хладно, или на изток, където също е хладно. Това са най-подходящите места за вас. Общо взето е логично и практично никога да не до­пускате да оставате в ситуация, която ви притеснява. Не сте ли наясно с това просто правило? Със сигур­ност не се иска изключителна мъдрост, за да ви дам подобен съвет.

Преди да премина към останалите въпроси, отно­во искам да ви посъветвам, че ако се безпокоите от древните предсказания, трябва да напуснете. Други ще имат групова преценка, която ще им позволи да се примирят с неуместните предсказания. Ще наблюда­вате как много "съдбовни и мрачни" предсказания ще идват и ще си отиват, без да се случва нищо в предре­чения "бедствен момент". Някои от вас ще трябва да преживеят излишния страх, за да повярват наистина в думите ми. Дошъл съм тук, за да ви дам любов, сила, енергия и просветление - защото вие си ги заслужихте. Не се терзайте над фактора "ами ако" по време на урока си. В този момент цялата ви човешка биология е подготвена да премине напред в хармония с моята работа. Не губете време да генерирате мисловна енер­гия около неща, които може никога да не се случат. Това няма да ви бъде от полза! Моля ви да продължи­те да четете, докато отговарям на въпроси, които ще ви помогнат да постигнете покой за тревогите си.

Въпрос: Ще се появят ли навреме индиговите деца, за да осъществят поне по-голямата част от онова, което трябва да направят?

Отговор: Сигурно си спомняте, че ви дадох инфор­мация по отношение на цветовете на аурата в новата епоха, а именно за новите тъмносини тонове, които се появяват сега. Несъмнено тях наричате "индиговите де­ца", защото на този етап всеки човек с подобно положе­ние е дете. (В Книга 6 на Крион има повече информация за "индиговите деца".

Вашият въпрос ме навежда на мисълта, че вие смятате тази група за предопределена за някаква спе­циална мисия. Това не е така. Нека обясня: Тези инди­види са просто новите изражения, които разполагат с оборудване, каквото вие не сте имали, а именно (1) висша вибрация; (2) отпечатък, в който липсват опре­делени астрологически свойства, които обикновено влияят на всички хора; и (3) специфично биологическо оборудване, което им позволява да се справят по-добре с произвежданите от човека нечистотии на плане­тата, които сега са част от човешкия начин на живот. Тези хора идват като нова порода за изражение, нас­ледили онова, което вие сте помогнали да се създаде (променен отпечатък). Обитателите на планетата, ко­ито напускат в този момент (а те ще бъдат мнозина, както показаха първите два въпроса), ще могат да се завърнат незабавно в това ново състояние (ако е умес­тно) и да помогнат на планетата в новата епоха на силата. Не се гарантира, че тези нови индивиди ще бъдат задължително по-просветлени от другите или ще се свържат помежду си като група, която да пос­тигне определени планетни задачи.

Но когато съзреят, някои от тях ще съумеят да прескочат нормално трудния човешки преход към пъл­ното просветление и на много ранна възраст ще могат да помогнат по задачата за издигането на земната виб­рация, наред с вас, останалите. В това, което ви казах току-що, се крият две много очевидни тайни и едната от тях отговаря непосредствено на въпроса ви.

(1) Причината, поради която толкова много на­пускат планетата в този момент, е да им се позволи да се завърнат като индигови деца! Виждате ли колко важно ще бъде това за прехода на планетата.

(2) Ако те едва сега започват да пристигат с новото оборуд­ване, тогава вие вече знаете тайната за бъдещето! Естествено знаете колко време трябва на човека, за да съзрее. Направете нужните изчисления. Струва ви се, че ще можете да работите пълни 20 години или пове­че? Отговорът е, да. Тази разкрита тайна ви дава проектирана времева рамка, която може да бъде раз­лична от очакванията ви. Това е нашето предсказание, основано на съзнанието и просветлението в момента на този ченълинг. Да, ще има време. Искате ли да знаете колко? Тогава прочетете следващия отговор.

Въпрос: Колко време смятате, че ще отнеме пренастройването на меридиана?

Отговор: Буквално: точно толкова, колкото и пренастройването на паралелите! (космически хумор) Струва ми се, че всъщност искате да попитате колко време ще отнеме пренастройването на решетката. Аз си заминавам на 31.12.2002. До тази дата всички нас­тройки ще бъдат осъществени. Този отговор, като последен, трябва да ви вдъхне повече увереност по отношение на времето, с което разполагате да постиг­нете задачата си. Ще имате поне 10-15 години след заминаването ми, за да работите в моите окончателни настройки. Заслужихте си го.

Крион

Категория: Книга 1: Финалната епоха | Разгледан: 1488 | Добавил: Бонд | Рейтинг: 5.0/2
Коментари: 0
Коментари могат да добавят само регистрирани потребители.
[ Регистрация | Вход ]
   44.192.48.196          Сряда          19.06.2024, 15:32