Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPal

Начало  Регистрация  Вход


Хороскопи
Любовен en
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любов
Тя и Той


Книги
The Arcturians
Нумерология en
Приказки
Супер Игри
Вампиризъм
Музика | Филми
Таро | Свежо
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)16:32
17.06.2024
Понеделник
44.192.48.196


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
 Дар » Трите свята -

  • Страница 1 из 1
  • 1
Трите свята
Като се изучава едно явление от физическия свят, трябва да се пренесе и в духовния свят, и в умствения свят; не се ли прави тази връзка, явява се една разпокъсаност, при която съществуват празнини, както в науката, така и във философията. Отделните явления, закони и принципи не разрешават въпросите.

Ако вие не може да мислите, както БОГ мисли; ако вие не може да мислите, както ангелите мислят; ако вие не може да мислите, както хората мислят, вие нищо не можете да постигнете. Щом може да мислите, това е вече третият принцип, да мислиш, както хората мислят. Ти започваш вече със закона на хармонията, влиза музиката в света, върху която е създаден целият свят.

Глава на човека в Божествения свят е Любовта. Глава на човека в духовния свят е Мъдростта. Глава на човека във физическия свят е Истината. Та Писанието казва: “Глава на Твоето Слово е Истината”. Три глави има човек, коя глава да изучава? Вие ще ги смесите, едновременно да са тия глави. С главата на Истината вие събирате фактите на Земята. С главата на знанието вие обработвате тия факти, в духовния свят вие научавате законите. С третата глава, на Любовта, вие изучавате принципите, разбирате вътрешните неща.

Когато сме на Земята, когато сме в духовния свят, когато сме в Божествения свят, Любовта да ни бъде един закон.

Колко мъчно се постига човек да бъде идеален, защото законът на Небето и законът на Земята се отличават. Земният и небесният живот си мязат, само че са обратно пропорционални.

Искате духовно да бъдете силен, непременно човек трябва да има три вида сили, с които да регулира физическите, духовните и умствените сили. Вие не можете със своите физически сили да работите в духовния свят.

Когато обичаш, трябва да бъде образ на абсолютна чистота. Това е закон за всички светове: за физическия, духовния и умствения.

Има закони, които регулират идеалния свят и реалния свят. В материалния свят не може да живеем според законите на идеалния свят. Най-първо трябва да се научим да живеем според законите на материалния свят и тогава на идеалния.

Ако някой влезе в ангелския свят и си позволи да каже една обидна дума, той непременно ще изхвръкне от техния свят. Там не се позволява да говорят обидни думи. Даже и на Земята за една обидна дума, човек може да бъде наказан.

Областта на делата е физическият свят; областта на вярата е духовният свят и областта на Любовта е Божественият свят. Законите в тия три области са различни.

Най-слабият ангел в Небето има 25 милиона крила. Всяко крило подразбира една мощна сила, то е закон на ума, на движението.

Някой от вас мислите да умрете и да отидете в онзи свят, а пък законът за онзи свят е такъв: Влезнеш в този свят и най-хубавото те привлича. Тук на Земята, ако знаеше човек какво щеше да се случи с него, той не би дошъл. А пък за да идеш на онзи свят, там няма да те приемат. Там ще видите как сте разбрали земния живот. И ако ти си разбрал земния живот с всичкото му противоречие, те ще те приемат, ако не си го разбрал, няма да те приемат.

Несъизмеримите числа във физическия свят са съизмерими в астралния свят; несъизмеримите числа в астралния свят са съизмерими в умствения свят. Следователно туй, което е невъзможно за физическия свят, е възможно за духовния свят; туй, което е невъзможно за духовния свят, е възможно за умствения свят; туй, което е невъзможно за умствения свят, е възможно за причинния свят. Значи всички противоречия, които произтичат от несъизмеримостта на числата, техният философски смисъл се обяснява в по-висшите светове. Там несъизмеримото става разумно, съизмеримо. Следователно при всяка мъчнотия ще приложите закона за съизмеримите и несъизмеримите числа.

В онзи свят не обичат да правят подаяния. Там се счита за унижение да дадеш плод някому. В оня свят ако идете, той ще те покани в своята градина и ще каже: “На ваше разположение”. Той няма да откъсне. Законът е такъв: Ако ти не си направил Добро, като идеш до дървото, то ще се изгуби.

Някои братя и сестри заспиват и на беседите. Защо? Защото беседите били високи, неразбираеми за тях. Като не могат да ги разберат на физическия свят, те отиват в астралния, оттам да слушат. Има закон, според който на всеки хиляда души, ще се намерят десетина души да спят. Те ще подържат реда от астралния свят.

В духовния свят има един закон, който казва: Щом мислиш, че знаеш – ти си пълно шише.

Животът, който БОГ ти е дал, ще употребиш за Него, а печалбата, която ще имаш, ще употребиш за себе си. Този закон има еднакво приложение и във физическия, и в духовния, и в Божествения свят.

Вие казвате: “Като идем на онзи свят, нещата ще ни станат ясни”. Онези, които не разбират закона, те очакват да отидат на онзи свят, за да го разберат. А пък онзи, който може да разбере закона, той може да го научи и в този свят.

Физическият закон се отнася до тялото, духовният закон се отнася до сърдцето и Божественият закон се отнася до човешкия ум.

Физическият свят е един резултат. Мисловият свят е причината, мисловият свят е подбудителната причина. Духовният свят, това са материалите, от които тази причина иска да създаде нещо. Законите се намират в духовния свят, във физическия свят имаме резултатите.

Физическият свят значи – вие се движите по една права линия. Духовният свят е квадрат, значи имате второ измерение. В Божествения свят имате един свят с три измерения. Значи линията е закон за тялото, плоскостите ще бъдат за сърдцето, кубът е свят за човешкия ум. Тези трите съставят пак един физически свят.

Някой запример иска да бъде добър. Щом иска да бъде добър, той се стреми към физическия свят, иска да изучава неговите закони. Щом пожелае да влезе в духовния свят, човек се стреми вече към Истината и свободата.

Човек в света за две неща може да се безпокои и за две неща може да се радва. Ще ви кажа за какво може да се безпокои. Може да се безпокои, когато има да дава. Може да се безпокои, когато има да взема... Сега този закон е верен и в умствения свят, и в духовния свят, и във физическото поле – законът е все един и същ. Законът е един и същ, методите са различни.

Дойде ли до проповядването с пари, и дума да не става. На физическия свят материята търпи всичко, но чисто духовният свят не търпи никакви плащания. Онзи, когото ти си обърнал към БОГА, той с пари не трябва да ти се отплаща, той трябва да ти се отплати с Любов. Любов за Любов, такъв е законът.

Всяко нарушаване на физическите закони, произвежда разстройство в стомаха, корема и червата; всяко нарушаване на духовните закони произвежда разстройство в дробовете, т.е. в чувствата на човека; всяко нарушаване в умствения свят, произвежда разстройство в главата.

Целият духовен свят е основан по закона на човешката душа. Целият умствен и причинен свят е създаден по закона на духа.

В онзи свят разумните хора се ориентират веднага. Щом дойдат силни хора, те си намират мястото. Най-силните хора вземат първото място. После намалява постепенно силата на тези, които заемат по-задните места. И най-слабият завзема последното място. И в духовно отношение най-добрите завземат първото място, а всички други се нареждат след него според степента на Доброто. И в умствения свят е същият закон.

Ще намериш една майка, която да те роди по човешки. Идеш на Земята, ще намериш някоя майка. Тя няма само да те роди, но ще ти покаже началото на Божия път. Сега искате да идете на другия свят. Трябва да намерите баща в другия свят.

Ако си тъпак, всички знаят, че си тъпак; ако си даровит, всички знаят, че си даровит. Законът е верен и в духовно отношение. Ако в Невидимия свят живееш добре, ще те сочат с пръст. Ако не изпълняваш Волята Божия, пак ще те сочат с пръст.

Каквото научите тук на Земята, там ще го живеете. Спечелените пари на Земята, в Небето ще ги видите. Колкото добрини направиш на Земята, в Небето са капитал. В Небето щом изядеш всичките добрини, пратят те да се преродиш, пак да спечелиш, да ядеш. Туй, което си научил на Земята, туй ще живееш горе и в Небето. Сега туй няма да го вземате буквално, но е закон.

Материалният свят и духовният свят са двата полюса в живота: слизане от духовния свят в материалния и качване от материалния свят в духовния. Това слизане и качване се повтаря вечно, защото такъв е неизменният закон за прогреса на човечеството, за неговото повдигане, за да добият хората прогресивна мисъл, т.е. да осъзнаят, че всичко, което БОГ е създал, е Добро.

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
2012 | Monthly Horoscope | Horoscopes | Chinese Horoscopes | Music | Business, Careers (2) (3) (4) (5) | Colleges | Cosmetics | Business, Careers /// College, Universities / Business /// Business / College, Universities, Careers / Films, Movies / Cosmetics /// Business / Cosmetics / College /// Business / College / Top Movies / Tatuajes /// College / Cosmetics / GSM / Business /// Cosmetics / College, Universities / Hard Dance / Business /// Business / College, Universities / Tehno / House Mix / Massage Music /// College, Universities / Business / Tokio Hotel /// College, Universities / Business / Enigmatic Hits / Super Driving Hits /// College, Universities / Business / Buddha Bar / Links / Monthly Horoscope / Monthly Chinese Horoscope / Monthly Love Horoscope / Surprise | Surprise 2

   44.192.48.196          Понеделник          17.06.2024, 16:32