Нумерология      Карма      Читалня      Ошо      Рецепти      Здраве      Луиз Хей    
   Астрология      Езотерика      Телепатия      Крион      Бог      Чакри      Съновник      Психология      RSS

Бутон за дарения чрез PayPal

Начало  Регистрация  Вход


Хороскопи
Любовен en
Зодии
Натална
Синастрия
Съвместимост
Предсказателна
Ерогенни зони
Любов и Секс
Сексуалност
Еротика
Любов
Тя и Той


Книги
The Arcturians
Нумерология en
Приказки
Супер Игри
Вампиризъм
Музика | Филми
Таро | Свежо
Lifestyle (2) (3)
(4) (5) (6) (7)
Business, Careers
(2) (3) (4) (5)04:28
22.06.2024
Събота
34.239.170.244


Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!
 Дар » Буква E -

  • Страница 1 из 1
  • 1
Буква E
„ecce homo” (екце хомо) — ето человекът! (думи на Пилата към евреите, когато им показал Исуса Христа с трънен венец на главата му).

„eda, bibi, lude” (еда, биби, луде) — яж, пий, весели се.

„editio princes” (едицио принцепс) — първо издание (на книга).

„e duobus malis minimum eligendum est” (е дуобус малис минимум елигендум ест) — от двете злини трябва да се избира по-малката.

„effugere cupiditatem, regnum est vincere” (ефугере купидитатем регнум ест винцере) — който отбегне страстите, е по-силен от цар.

„eget minus mortalis, quo minus cupit” (егет минус морталис кво минус купит) — колкото по-малко желае човек, толкова по-малко се нуждае.

„ense et eratro” (енсе ет ератро) — с меч и рало.

„e pluribus unum” (е плурибус унум) — от многото само едно. — Девиз на Съединените щати, като една република — съставена от много щати (държави). errata (ерата) — списъкът на печатните грешки в едно съчинение.

„error communis facit jus” (ерор комунис фацит юс) — грешката на мнозина съставлява закон, мисъл изказана от Дигест в III закон).

„esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas” (есе опортет ут вивас нон вивере ут едас) — трябва да ядеш, за да живееш, а не да живееш, за да ядеш.

„est regium male audire et benefacere” (ест региум мале аудире ет бенефацере) — да чуваш, че те хулят, и пак да правиш добро е по-царски.

„errare humanum est, sed perseverare in errore turpe est” (ераре хуманум ест — сед персевераре ин ероре турпе ест) — да грешиш е човешко, но да продължаваш в грешка е позорно.

„esto quod esse videris” (есто квод есе видерис) — бъди каквото се виждаш да си.

„etiam hosti fides servanda” (ециам хости фидес серванда) — и спрямо неприятеля трябва да се спазва дадената дума.

„etiam sine magistro vitia discuntur” (ециам сине магистро вициа дискунтур) — пороците се учат и без учител.

„et post malam segetem serendum” (ет пост малем сегетем серендум) — и след лоша жътва трябва да се сее.

„et in Arcadia ego” (ет ин Аркадиа его) — и аз живея в Аркадия! (Възклик за ефимерността на щастието).

„etiam sine lege poena est conscientia” (ециам сине леге пена ест консциенциа) — съвестта наказва, дори без да е осъдил законът.

„etiam sanato vulnere cicatrix manet” (ециам санато вулнере цикатрикс манет) — дори от излекувана рана остава белег.

„et miseriarum portus et partientia” (ет мизериарум портус ест пациенциа) — търпението е пристанище на нещастните.

„et monere et moneri proprium est verae amicitiae” (ет монере ет монери проприум ест вере амицицие) — да мъмреш и да бъдеш мъмрен е присъщо на истинското приятелство (Цицерон).

„ex abrupto” (екс абрупто) — внезапно, без подготовка.

„ex aequo” (екс еквуо) — по равно, наравно.

„ex cathedra” (екс катедра) — от височината на катедрата, т. е. с авторитет.

„ex commodo” (екс комодо) — удобно, без притеснение.

„ex-libris” (екс либрис) — измежду книгите. Този израз поставя човек върху собствените си книги — заедно с името си, инициалите или някакъв особен белег, в знак на собственост.

„ex nihilo nixil” (екс нихило нихил) — от нищо не може да произлезе друго освен нищо (философски възглед на Лукреции и на Епикур).

„exegi monumentum aere perennius” (екзеги монументум ере перениус) — издигнах паметник по-траен от бронза! (първият стих от 30-та и последна песен от III-та книга на Хорациевите „Оди“.

„ex nunc” (екс нунк) — от сега (нататък).

„ex officio” (екс официо) — по служба, служебно, по длъжност.

„ex ore parvulorum veritas” (екс оре парвулорум веритас) — из устата на малките излиза истината.

„ex professo” (екс професо) — в качеството на човек, който познава напълно предмета си (напр.: говоря екс професо).

„ex tunc” (екс тунк) от тогава насам, до сега.

„exceptis excipiendis” (ексцептис ексципиендис) — с изключение на онова, което трябва да бъде изключено (напр.: това е едно общо правило, ексцептис ексципиендис).

„excusatio non petita, accusatio manifesta” (екс кузацио нон петита, акузацио манифеста) — непоискано извинение потвърждава едно обвинение.

„ex ungue leonem” (екс унгве леонем) — по нокът (ще познаеш) лъва, т. е. един художник ще познаеш по няколко малки драски, (тонове, стихове и пр.).

„ex vitio alterius sapiens emendat suum” (екс вицио алтериус сапиенс емендат суум) — мъдрият поправя своята грешка, като гледа чуждата.

„ex uno disce omnes” (екс уно дисце омнис) — от едно научи всичко; от едно съди за цялото.

„experientia docet stu etos” (експериециа доцет сту етос) — опитът учи глупците.

„exempla sunt odioda” (екземпла сунт одиода) — примерите обиждат.

„ex omnilus aliquid, ex toto nihil” (екс омнилус аликвид екс тото нихил) — от всичко по нещо, от цялото нищо.

„experientia est oplima rerum magistra” (експериенца ест оплима рерум магистра) — опитът е най-добрия учител.

„experto crede Roberto” (експерто креде Роберто) — вервай в Роберта, който го знае от опит; отговаря на българското „питай патило“.

„exceptio probat regulam” (ексцепцио пробат регулам) — изключението доказва правилото.

„exire magnus ex tugurio vir potest” (ексире магнус екс тугурио вир потест) — и от колиба може да излезе велик мъж.

„extrema semper de antefactis iudicant” (екстрема семпер де антефактис юдикант) — краят винаги преценява предишните постъпки.

„exitus acta probat” (екзитус акта пробат) — успехът хвали делата.

„ex lingua stulta veniunt incommode multa” (екс лингва стулта вениунт инкомода мулта) — от глупавия език произтичат много нещастия.

„ex minimis seminibus nascuntur ingentia” (екс минимис семинибус наскунтур ингенциа) — от малки семена изникват големи неща.

 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
2012 | Monthly Horoscope | Horoscopes | Chinese Horoscopes | Music | Business, Careers (2) (3) (4) (5) | Colleges | Cosmetics | Business, Careers /// College, Universities / Business /// Business / College, Universities, Careers / Films, Movies / Cosmetics /// Business / Cosmetics / College /// Business / College / Top Movies / Tatuajes /// College / Cosmetics / GSM / Business /// Cosmetics / College, Universities / Hard Dance / Business /// Business / College, Universities / Tehno / House Mix / Massage Music /// College, Universities / Business / Tokio Hotel /// College, Universities / Business / Enigmatic Hits / Super Driving Hits /// College, Universities / Business / Buddha Bar / Links / Monthly Horoscope / Monthly Chinese Horoscope / Monthly Love Horoscope / Surprise | Surprise 2

   34.239.170.244          Събота          22.06.2024, 04:28